• U & O ، لوله سازی ، TPCO Cold Roll , Super Austenitic , sanicro 28 مانسمان ، لوله سازی ، TPCO TPCO pipe colapse جوش سر به سر میلگرد جوش سر به سر میلگرد به روش فورجینگ
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 5 + 14
توجه : اعتبار این سایت به پایان رسیده است.

در صورتی که شما مدیر این سایت هستید می توانید از پنل مدیریت خود اقدام به تمدید آن نموده و یا با ما در پوپش تماس بگیرید.

تلفن تماس : 38684733-(051)